Hamilton to star at Barbados speed fest

Lewis Hamilton, three-time Formula 1 champion.